+48 13 44 61 444 biuro@wikisanok.pl

Pokoje hotelowe

cennikrezerwacja

Zarezerwuj pokój

Z

Sauna i siłownia zawsze darmowa dla naszych gości. 

Z

Z myślą o najmłodszych przy obiekcie znajduję się nowo otwarty plac zabaw.

Z

Pyszne śniadanie przygotowywane zawsze ze świeżych składników w cenie 20 PLN / osoba.

Nasze pokoje

Z największą przyjemnością ugościmy Państwa w nowoczesnych, komfortowych pokojach, w których nasi Goście będą mogli zrelaksować się po ciężkim dniu  oraz wypocząć pośród otaczającej nasz obiekt przyrody oraz zieleni.

Wiemy jak wiele osób w dzisiejszych czasach prowadzi zdrowy, sportowy tryb życia dlatego specjalnie dla naszych Gości mamy darmową siłownię wewnętrzną oraz na świeżym powietrzu a także kompleks boisk sportowych.

Natomiast Gościom, którzy chcą zażyć odrobinę relaksu, polecamy skorzystanie z sauny fińskiej. Kąpiel saunowa z olejkami zapachowymi oraz muzyką relaksacyjną z pewnością sprawi ukojenie dla ciała i duszy.

Dodatkowo oferujemy:

 • dla dzieci plac zabaw, tyrolka, piłkarzyki i stół do tenisa stołowego,
 • siłownia plenerowa i zestaw do street workout,
 • możliwość wypożyczenia rowerów (10 sztuk),
 • wypożyczenie sprzętu sportowego typu piłki, badminton itp.,
 • przechowywalnie bagażu,
 • akceptujemy karty płatnicze.

Regulamin

SZANOWNI GOŚCIE

Dyrekcja Obiektu Wiki Sanok wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

§1 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w Obiekcie Wiki Sanok wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt Wiki Sanok uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu recepcji Obiektu Wiki Sanok.
 5. Obiekt Wiki Sanok może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Obiektu Wiki Sanok lub innych osób przebywających w Obiekcie Wiki Sanok lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu Wiki Sanok.

§2 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport oraz podpisać kartę meldunkową.
 2. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Obiekcie Wiki Sanok.
 3. Rezerwacje dokonywane w Hotelu mogą mieć charakter:

– Gwarantowany (Rezerwacje potwierdzone wpłatą zadatku wartości jednej doby hotelowej lub dokonaną przez Obiekt preautoryzacją na karcie kredytowej Gościa)

– Niegwarantowany (Rezerwacje, które nie zostały potwierdzone wpłatą zadatku lub dokonaną przez Obiekt preautoryzacją na karcie kredytowej Gościa)

4. W przypadku zagwarantowania rezerwacji, a nie pojawienia się Gościa w Obiekcie i nie odwołania rezerwacji, Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa kosztami wpłaconego zadatku.

5. W przypadku nie pojawienia się Gościa do godziny 17:00 w dniu przyjazdu każda rezerwacja niegwarantowana zostanie automatycznie anulowana. W celu zagwarantowania rezerwacji na późny przyjazd Obiekt prosi o dokonanie gwarancji rezerwacji.

6. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje hotelu Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości ceny jednej doby hotelowej. W przypadku rezerwacji na jedną dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości jednej doby hotelowej.

7.Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Obiekt rezerwacji.

8. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.

9. Hotel zastrzega sobie prawo do wykonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej.

10. W przypadku anulacji rezerwacji gwarantowanej na 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Gościa rezerwacji.

11. W przypadku anulacji rezerwacji gwarantowanej na krócej niż 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem, obiekt obciąży gościa wpłaconym zadatkiem w wysokości jednej doby hotelowej.

§3 USŁUGI

 1. Obiekt Wiki Sanok świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Obiektowi Wiki Sanok niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt Wiki Sanok ma obowiązek zapewnić:

– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie Wiki Sanok,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

-sprawną usługę pod względem technicznym,

-wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie Gościa.

 

 1. Na życzenie Gościa Obiekt Wiki Sanok świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

-przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Obiekcie Wiki Sanok,

– przechowywanie bagażu (Obiekt Wiki Sanok może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

 

4.Goście mogą bezpłatnie korzystać z siłowni, sauny i placu zabaw wokół obiektu.

 1. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Obiekt Wiki Sanok nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna 500zł.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

 1. Obiekt Wiki Sanok ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Obiektu Wiki Sanok w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję Obiektu Wiki Sanok o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Parking na terenie Obiektu Wiki Sanok jest bezpłatny, niestrzeżony.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym.
 5. W Obiekcie Wiki Sanok zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 6. W Obiekcie Wiki Sanok obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu Wiki Sanok nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt Wiki Sanok może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenie i urządzeń technicznych Obiektu Wiki Sanok powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt Wiki Sanok obciąży Gościa:

-za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,

– za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych (pokój, łazienka, balkon, korytarz), kwotą 500,00 PLN,

– za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 500,00 PLN,

– za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

-za dodatkowe sprzątanie pokoju spowodowane znacznym zabrudzeniem pokoju np. wymiocinami w pokoju itp., kwotą 200,00 PLN

 1. Gość nie będzie powodował, a Obiekt nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Obiektu.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa sprawdzić zamknięcie drzwi.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Dane osobowe:
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Orion Wiesława Domaradzka z siedzibą w Sanoku ul. Świętojańska 8, 38-500 Sanok.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich.
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Obiekt Wiki Sanok.
 • Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***

– firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;;

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

– firmom świadczącym obsługę prawną;

 • W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Obiektu Wiki Sanok lub za pomocą skrzynki mailowej biuro@wikianok.pl
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Obiektem Wiki Sanok.
 2. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

ul. Stróżowska 19, 38-500 Sanok

15 + 15 =

Kontakt

Telefon recepcja:

+48 13 44 61 444

Telefon komórkowy do menadżera obiektu:

+48 518 876 881

E-mail:
biuro@wikisanok.pl

Wiki Sanok - Rodzinne Centrum Sportu
i Rekracji

ul. Stróżowska 19
38-500 Sanok