+48 13 44 61 444 biuro@wikisanok.pl

Oferta Fitness

Dla aktywnych posiadamy dobrze wyposażoną siłownię, na której znajdziecie bieżnie, rowerek, orbitrek, wolne ciężary, sztangi, ławeczki i atlas.

Jeśli natomiast preferujecie trening na świeżym powietrzu to zachęcamy do skorzystania z boisk treningowych i terenów zielonych. Do treningu możemy udostępnić niezbędne akcesoria typu pachołki, gumy, piłki itp.

Po ciężkim treningu warto skorzystać z sauny fińskiej lub masażerów wodnych do nóg, aby dać nieco odpocząć naszemu organizmowi.

Regulamin siłowni WIKI:

 1. Z siłowni mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby młodsze mogą ćwiczyć warunkowo jeśli przyjdą z opiekunem, który wyrazi zgodę na ich trening i weźmie za nich odpowiedzialność.
 2. Każdy klient ćwiczy na własną odpowiedzialność. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, zakładaniem zbyt dużych obciążeń, itp.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź substancji dopingujących oraz handlowania nimi. Osoby będące pod wpływem ww. substancji nie będą wpuszczane na salę.
 4. Przed wejściem na salę do ćwiczeń należy obowiązkowo zmienić strój i obuwie. W tym celu pobiera się kluczyk do szafki z recepcji, który po skończonym treningu należy zdać. W przypadku zgubienia bądź złamania kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże bądź rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie obiektu (chyba że zostały wcześniej zdeponowane w recepcji lub pozostawione w szafce w szatni).
 5. Warunkiem wejścia na trening jest okazanie pracownikowi karnetu wstępu oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Znakiem dobrej kultury jest odkładanie sprzętu na miejsce po skończonym treningu a także nie rzucanie ciężarów na ziemię, co może spowodować uszkodzenie podłogi.
 7. Za zniszczenia dokonane na sali w tym w szczególności zbicie luster odpowiada klient i ponosi odpowiedzialność za wymianę uszkodzonych elementów.
 8. Wszelkie reklamacje i uwagi związane ze sprzętem, obsługą, stanem czystości lokalu należy zgłaszać pracownikom, bądź kierownikowi obiektu. Tylko wtedy będą one rozpatrywane.
 9. Osoba, która zdecydowała się korzystać z usług naszej siłowni zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.

Regulamin korzystania z sauny WIKI:

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 16. Na teren sauny zabrania się: − wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, − wykonywania zabiegów kosmetycznych, − hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, − wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, − wnoszenia napojów alkoholowych, − nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, − palenia tytoniu, − niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 17. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom: − bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, − osobom z chorobami krążenia, − osobom chorującym na cukrzycę, − osobom nietrzeźwym, − kobietom ciężarnym, − kobietom w czasie menstruacji.
 18. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 19. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 20. Kierownictwo obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 21. Sauna czynna w godzinach 17-21, każdorazową chęć korzystania z sauny należy zgłosić obsłudze na godzinę przed rozpoczęciem korzystania.

ul. Stróżowska 19, 38-500 Sanok

15 + 7 =

Kontakt

Telefon recepcja:

+48 13 44 61 444

Telefon komórkowy do menadżera obiektu:

+48 518 876 881

E-mail:
biuro@wikisanok.pl

Wiki Sanok - Rodzinne Centrum Sportu
i Rekracji

ul. Stróżowska 19
38-500 Sanok